Onze vereniging telt bijna 30 leden. Gewoonlijk komen we ongeveer twee keer per maand op woensdagavond (zie agenda) in de Immanuëlkerk bij elkaar. Het hoofddoel van deze avonden is het bezig zijn rondom Gods Woord. Daarnaast is er ruimte voor ontmoeting, bezig zijn voor zending en evangelisatie, ontspanning en andere activiteiten.

Wat doen we op onze verenigingsavonden?
Er worden inleidingen gehouden over Bijbelse, actuele of kerkhistorische onderwerpen. Ieder verenigingsseizoen kent ook een aantal creatieve avonden. Daarnaast nodigen we regelmatig een spreker uit die een lezing verzorgt of een presentatie geeft over het werk van een stichting, de zending of een goed doel. De data en de invulling van de avonden staan altijd in de kerkbode vermeld.

Hoe ziet een verenigingsavond er uit?
Om 19.30 uur staat de koffie en de thee klaar. Om 19.45 uur wordt de avond door de presidente geopend. Iedere avond wordt er een gedeelte uit Gods Woord overdacht, hetzij door het lezen van een meditatie of door een inleiding. We leven mee met blijde en droeve gebeurtenissen bij leden (thuis). Halverwege de avond is er altijd een pauze, waarin er voldoende tijd is voor onderlinge contacten, creatief bezig zijn, het voorlezen van nieuwsbrieven van zendingswerkers óf medewerkers in Israël.. Rond 21.45 uur wordt de avond door één van de bestuursleden afgesloten.

Wat doen we nog meer?
We zijn aangesloten bij de Bond van Vrouwenverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten. Met een deel van de vereniging bezoeken we de bijeenkomsten die door deze bond worden belegd. Aan het einde van het seizoen gaan we als vereniging een dagje uit. Binnen onze gemeente proberen we mee te leven in vreugde en verdriet. Namens de vereniging worden kaarten gestuurd bij ziekte, rouw, verjaardagen van ouderen, geboortes en jubilea. Daarnaast helpen we mee met het organiseren van de bijeenkomsten met de ouderen uit de gemeente, coördineren we de eindejaarsgeschenken voor ouderen en in het voorjaar bezoekjes bij ouderen/eenzamen in de gemeente.

Voor wie?
Voor alle vrouwelijke leden van de gemeente: Hartelijk welkom op onze vereniging!

Contactpersoon zendingsvereniging:
mevrouw. A. Nijveld-van den Berg (e-mail: zendingsvereniging@gergemwageningen.nl)