Israelvrouwenochtend 21 mei

Het Deputaatschap voor Israël organiseert voor de vierde keer een Israëlvrouwenochtend. Gezien de toenemende belangstelling is dit keer voor het kerkgebouw van Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen (Laan van Leeuwenstein 10 te Geldermalsen) gekozen. De vrouwenverenigingen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook dames die geen lid zijn van een vereniging, zijn uiteraard hartelijk welkom. Het deputaatschap is blij met de groeiende belangstelling binnen onze gemeenten voor het werk onder het Joodse volk en hoopt dat deze morgen daar opnieuw aan bij zal dragen.

De morgen begint om 10.00 uur (inloop 09.15 uur). Daarna is het woord aan mevrouw Natasha Margulis die hoopt te spreken over haar werk voor de pro-life organisatie Mission to Ukraine.

Ook de directrice van deze instantie, mevrouw Ira Venglovska, vertelt over haar organisatie. Tevens is er een bijdrage door ds. Arcadiy Margulis (voorganger Joods-christelijke gemeente Zhitomir, Oekraïne). Natasha Margulis en Mariëlle Heidekamp zullen samen een muzikale bijdrage leveren en het projectkoor zal enkele Hebreeuwse liederen ten gehore brengen. De ochtend wordt rond 12.30 uur afgesloten met een lunch. Er worden Israëlproducten, boeken en kaarten verkocht. Deelname aan deze morgen is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. N.B. Er is een kindercrèche. Voor meer informatie en opgave zie www.israelochtend.nl of bel 0348-489929. In verband met de catering etc. is het nodig om u op te geven.