Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte

D.V. zaterdag 6 april 2019 organiseert de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) haar halfjaarlijkse landelijke bijeenkomst in de congreszaal van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda. Deze samenkomst wordt om 14.00 uur geopend en om 16.30 uur afgesloten. De lezing wordt verzorgd door ds. J. Hoefnagel over het onderwerp:

‘Godsdienstige opvoeding van adoptiekinderen

inspanning en ontspanning

Het is voor ons een onmogelijke opgave, maar mogelijk in Christus. Dit vraagt van ons een inspanningsverplichting, maar het geeft ontspanning omdat we het resultaat uit handen mogen geven, in de handen van Diegene uit Wiens handen we onze kinderen ontvangen hebben.
Ds. J. Hoefnagel is, naast predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Zeist, ook vader van twee adoptiekinderen.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Zowel leden als belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Neemt u voor vragen over deze bijeenkomst en/of de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte vrijblijvend contact op met Jaco Alderliesten, secretaris van de vereniging, telefoonnummer 0180 – 520232 of stuur een e-mail naar: info@avgg.nl. Zie ook onze website: www.avgg.nl